Tekst van "concerto voor jou natasha" van Jo Vally

op "russische nachten" van Jo Vally.

Ga terug naar de lijst van liedjes

Jo Vally russische nachten

Met verlof in Hongarije
in een dorp zonder hotel
KWam de liefde mij verblijen
Speelde met m'n hart een spel
Een zigeuner uit de poesta
Las de toekomst in mijn hand
En voorspelde één Natasha
kind van magi jaren land

Bij een volksdans fel bewogen
zag ik haar voor 't eerste maal
tegen zulke mooie ogen
had ik werkelijk geen verhaal
pront heeft zij m'n hart veroverd
bracht me helemaal van streek
in vervoering als betoverd
voelde ik hoe m'n hart bezweek

Concerto voor jou Natasha
speel ik op 't klavier van m'n hart
zo ver nu ben jij Natasha
de eenzaamheid maakt me verward
ik zie nog je ogen zo fel en zo puur
ik smaak nog je kussen vol liefde en vuur
concerto voor jou Natasha
speel ik op 't klavier van m'n hart

In Parijs of in Milano
in Dan Haag of in Madrid
speel ik steeds op mijn piano
Haar geliefkoosd liefdeslied
eens zal ik haar weer omarmen
keer ik naar de poesta weer
'k zal me aan haar liefde wagen
dan verlaat ik haar nooit meer

Concerto voor jou Natasha
speel ik op 't klavier van m'n hart
zo ver nu ben jij Natasha
de eenzaamheid maakt me verward
ik zie nog je ogen zo fel en zo puur
ik smaak nog je lippen vol liefde en vuur
concerto voor jou Natasha
speel ik op 't klavier van m'n hart

Ga terug naar de lijst van liedjes